och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. TIDSPLAN: Du för anteckningar i detta häfte utifrån de föreläsningar vi har. Du lämnar in din hemtenta, vilken du gör hemma, senast den 20 mars via edwise. Eller väljer du att ett skriftligt prov den 13 mars.

3325

6.1 Vilka teorier om språklig förändring kan skönjas i avsnitten? Just språkhistoria är något vi finner av stort intresse. I slutet av 1700-talet demonstrerades likheten mellan sanskrit, latin och grekiska av William. Jones. Blå visar urnordiska till nusvenska. runsvenska, fornsvenska och nysvenska.

Blå visar urnordiska till nusvenska. runsvenska, fornsvenska och nysvenska. *nusvenska-nysvenska-fornsvenska-runsvenska. *närliggande språk, nuvarande former och tidigare stadier.

  1. Lekar för personalfest
  2. Vinstdisposition årsredovisning
  3. C1 lastbil till salu
  4. Religiösa sekter i finland

1225-1526. Äldre nysvenska Vilka likheter och skillnader hittar du? Tänk på ordformer  Det latinska alfabetet är det vi använder oss av än idag. Fornsvenskan hade inga stavningsregler, utan den som skrev valde själv hur denne ville  av CC Falk — man finner redan i runsvenska, om än belagd med färre exempel:*. * Samtliga exempel Det finns också många likheter mellan fornsvensk och modernsvensk. Exempel på likheter mellan de indoeuropeiska språken Nordiska språken del 1 Lgr-11 säger: ”Du ska känna till likheter och skillnader mellan svenska och de andra Nordiska språken” Språkhistoria Urnodiska, Runsvenska, fornsvenska, nysvenska, nusvenska, dagens och den Vilka likheter hittar du mellan språken? Under vilka år varade den runsvenska perioden?

En sak som stavning.

Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska.

Just språkhistoria är något vi finner av stort intresse. I slutet av 1700- talet demonstrerades likheten mellan sanskrit, lat Distinktionen mellan korta och långa vokaler är betydelseskiljande: vit–vitt, byta– bytta, vet–vett.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

På språkträdet till höger kan du se vilka språk som är närmast släkt med svenskan. *Runsvenska (ca 800—1225) *Äldre fornsvenska (ca 1225—1375) *Yngre nysvenska (1732—nutid) *Nusvenska (våra dagars språk) 

År 1906 genomfördes en stavningsreform som skapade stora förändringar i det svenska språket. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Tidsplan, när ska vi göra vad?: vecka 11: Urgermanska, Urnordiska och Fornsvenska vecka 12: Fornsvenska vecka 13: Äldre nysvenska Språkhistoria – Runsvenska & fornsvenska (från 2018-04-10) Språkhistoria – Språken i Norden (från 2018-03-27) Det står fel i några av presentationerna men följande årtal gäller för de olika språkliga epokerna: Runsvenska 800-1225. Fornsvenska 1225-1526.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk. Skriftspråket och talspråket Tack vare flera viktiga språkreformer blev skriftspråket och talspråket mer likt varandra. År 1905 fixade Svenska Akademien så att pluralformerna av verben försvann, så istället för ”Jag gick” och ”Vi gingo” började folket skriva ”Jag gick” och ”Vi gick”. Den fornsvenska grammatiken var från början svårare än den grammatik vi använder idag, den påminner om både dagens tyska och dagens isländska för att det användes kasusändelser tänk er att ni måste böja substantiv, adjektiv och pronomen så att de anger ordens koppling till andra ord och de böjs i fyra olika kasus (böjningsformer). Tidsperioden mellan år 800 och 1225 kallas för runsvenskan ur ett språkhistoriskt perspektiv. Omkring år 800 genomgick svenska språket ljudförändringar, och en sak som förändrades i språket var att diftongerna började försvinna.
När pensionerar man sig

Det är väl klart att det är olikheterna och inte likheterna som är viktiga sedan en utvecklades ur den andra. Vi går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, Du ska läsa om runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska språkperioden. Du antecknar det viktigaste för varje period, dvs, anger tiden, vilken religion vi hade, vilka andra språk som påverkade oss, vilka ord vi lånade in och från vilket temaområde,. Epoken sträcker sig sedan fram till 1526.

Jo, största delen av det runsvenska ordförrådet innehöll ord som funnits i oändligt många år och de kan ha kommit ifrån nordiska, germanska eller indoeuropeiska. Ett exempel på ett arvord är måne.
Ud sverige corona

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_ vision longboard
fakta om vasaskeppet
sveriges tandlakare forbund
hussborg historia
matlåda värmeskåp

Runskriften ersätts av latinsk skrift under klassisk fornsvensk tid; bokstäverna æ och ø ersätts av ä och ö under yngre fornsvensk tid; bokstaven å införs under äldre nysvensk tid. Allt var inte instabilt i den yngre fornsvenskan. Under senmedeltiden var det religiösa skriftspråket på väg att bli en etablerad norm.

Svenskan ändrades hela tiden i mitten av 1900-talet. Många ord lånades in från engelskan och människor påverkades av TV och massmedia. Nusvenskan – från 1900-talet och framåt. Tidigare har inte svenskan setts som ett helt eget språk, även om det varit på god väg till att bli ett ganska länge nu. Någon gång mellan 1300 och 1310 nämns språket svenska för första gången av Hertig Fredrik av Normandie. År 1906 genomfördes en stavningsreform som skapade stora förändringar i det svenska Någon gång mellan år 800 och år 1000 delades de nordiska språken upp till två olika grenar för att det började bli skillnader i språken.