Aktiebolagsregistret: Bolagsverket Företagets registreringsnummer: 559069-8329 Moms: Registrerad i Momsregistret F-Skatt: Registrerad. SOULOSOFIE. Our soulosofie

1556

Bolagsverkets aktiebolagsregister. – aktiebolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk. 3.

ladda ner årsredovisningar, bolagsordningar, stadgar, ekonomiska planer och registreringsbevis. anslutningsavgift 500:- exkl. moms. Därefter tillkommer kostnader för de sökningar du gör, enligt prislistan. Aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.

  1. Fri kvot skollagen
  2. Min ekonomi är i botten
  3. Sicario filmtipset
  4. Fastighetsskötare lediga jobb
  5. Skillnaden mellan astronomi och astrologi

Varje månad får du även följande produkter: 10 st Kreditupplysning Bas. 1 st … Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-ringsrörelse framgår att bankaktiebolag skall registreras i bankregistret. När det i denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret, skall hänvisningen Bolagsverket hanterar bl.a. aktiebolagsregistret, europabolagsregistret, filialregistret, föreningsregistret, företagsinteckningsregistret, försäkringsregistret, handelsregistret, konkursregistret och näringsförbudsregistret. Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket enligt 17 a § första stycket … Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning.

Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget har för avsikt att  Bolagsverkets aktiebolagsregister. – aktiebolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk.

Aktiebolagsregistret: Bolagsverket Företagets registreringsnummer: 559069-8329 Moms: Registrerad i Momsregistret F-Skatt: Registrerad

När det i denna lag hänvisas till … 25 kap. 11 § ABL. Bolagsverket beslutar att ett aktiebolag ska gå i likvidation om: bolaget inte på det föreskrivna sättet enligt ABF har till aktiebolagsregistret anmält en sådan behörig styrelse, VD, särskild delgivningsmottagare eller revisor som ska finnas enligt ABL,; bolagets årsredovisning och revisionsberättelse inte har kommit in till Bolagsverket inom elva månader från Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att bankaktiebolag skall registreras i bankregistret.

Aktiebolagsregistret bolagsverket

Bolagsverket ska då återställa aktiekapitalet, eventuellt indragna aktier och i vissa fall berörda delar av bolagsordningen. När vi har återställt uppgifterna i aktiebolagsregistret skickar vi ett registreringsbevis till företagets registrerade adress.

En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation. 2021-02-08 Anmäl eller ändra i vår e-tjänst på verksamt.se. Anmäl egen avgång. Anmäla vinstutdelning. Avregistrera företag. Registrera företag eller förening. Ändra adress.

Aktiebolagsregistret bolagsverket

Registret skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer. 9 § Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen … Med Allabolag Plus får du tillgång till bolagshändelser, uppskattat bolagsvärde och bevakning av upp till 25 bolag. Varje månad får du även följande produkter: 10 st Kreditupplysning Bas. 1 st … Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket enligt 17 a § första stycket … Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-ringsrörelse framgår att bankaktiebolag skall registreras i bankregistret.
Stockholms elverk

Om det är det, kan Bolagsverket utse en oberoende advokat till likvidator.

Bolagsverket skall genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har registrerats i aktiebolagsregistret. Beslut om konkurs eller före-tagsrekonstruktion skall dock inte kungöras enligt denna lag. En kungörelse som avser en ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall endast ange ändringens art. Odd Molly Sverige AB Aktiebolagsregistret: Bolagsverket Företagets registreringsnummer: 556627–6241 Momsregistreringsnummer: SE556627-624101 Contact Our dedicated customer service is here to help you Monday – Friday 9.00–17.00 CET. omvandlingen till Bolagsverket för registrering 1 aktiebolagsregistret.
Helsingborg halmstad live stream

Aktiebolagsregistret bolagsverket uppsägningstid unionen provanställning
datum inkomstdeklaration 2
warninger chiropractic scranton pa
33 pound propane tank
hur beräknas antagningspoäng till högskola

Bolagsverket beslutar om registrering i aktiebolagsregistret. För att bilda ett bolag krävs en eller flera stiftare och att en bolagsordning upprättas. En eller flera av 

Beroende på I aktiebolagsregistret registreras t.ex. alla aktiebolag. Bolag och  13 apr 2016 EcoRub saknar idag en registrerad vd i aktiebolagsregistret. Bolagsverket har därför lämnat ett föreläggande att EcoRub måste utse en vd.