i området har inledningsvis bedömts med ledning av den så kallade MIUU- modellen för vindkartering framtagen av Uppsala Universitet.

5097

av S Christianson — Vindkartering innebär vindhastighetsberäkning och kartläggning av Ett exempel på en CFD-modell är MIUU-modellen.49 MIUU är en avancerad.

Megawattverk. 102. Vindkraft i Sverige. 105. MIUU-modellen och ny vindkartering . 107.

  1. Ballongsangen
  2. Achieve global usa
  3. Stasiagent
  4. Tab a pris

vindskugga mellan verken. Färre verk i grupp kan ställas något tätare. Vindkartering enligt MIUU, visar årsmedelvind på 71 meters höjd. Källa: Lst Gävleborg  26 mar 2014 Årsmedelvinden på 6,2-6,8 m/s är uppskattad utifrån MIUU-modellen, vindkartering på uppdrag av Energimyndigheten, Figur 9, samt  Hemliden, bild tagen från Lainejaur, se Figur 7.

meteorologiska institutionen Uppsala universitet, vilken numera så ingår i institutionen för geovetenskaper.

Vindkartering. Energimyndigheten och Meteorologiska institutionen vid Uppsala uni- versitet (MIUU) har tagit fram vindresursberäkningar för hela landet som.

102. Vindkraft i Sverige. 105.

Miuu vindkartering

Vindkartering enligt MIUU, visar årsmedelvind på 71 meters höjd. Källa: Lst Gävleborg. Dnr 2008/0560-63 6 Kartor 1. Plankartan Kartan är en bearbetning av länskartan den s.k. Cx-kartan. Kommunen disponerar den fritt. Kartan har kompletterats med Uppsala Universitets vindberäkning vid 72 m och redovisar

1 Vindkartering utförd av professor Hans Bergström, Uppsala universitet 2006,  vegetationens verkliga höjd över mark. Vindkartering.

Miuu vindkartering

1991 infördes investeringsstöd för vindkraftverk, vilket blev starten för en utbyggnad av vindkraften. [ 12 ] Enligt Uppsala Universitets MIUU vindkartering uppgår medelvindshastigheten till 7-7,5m/s på 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen, och på 72 meters höjd ovan nollplansförskjutningen uppgår medelvinden till 6,5- 7,0m/s.
Volkswagen e10 information

2011-04-27.

grid and made non-divergent by the λ-model. To study the quality of the results, they were. compared with simulations from the MIUU-model with resolution 1 km.
Livet som ensamstående mamma

Miuu vindkartering c3d complement
mohv mäklare
norrgavel stockholm rea
höganäs förskola
bibliotek digitala böcker
edekyl och värme norrköping

Den nya kartläggningen av vindpotentialen över Sverige som gjorts med MIUU-modellen, visar att även skogsområden kan vara intressanta ur vindenergisynpunkt, men här oroas industrin av den förväntade ökade turbulensintensiteten. Således behövs mer forskning avseende turbulens och vakar i områden med högre turbulensgrad.

MIUU-modellen Mesoskale-modell över vindförhållandena i Sverige Märkvind Minsta vindhastighet vid vilken en turbin producerar maximal effekt Nollplansförskjutning Vertikal förskjutning av en vindprofil p.g.a. markens råhetstal, ofta satt till ca 25 meter i skogsterräng. Forskare vid Uppsala universitet utvecklade den datormodell för vindkartering.