Den kommunala verksamhetens mål och kommunens skyldighet att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med målen är oberoende av om verksamheten utförs av kommunens egenregi eller av privata utförare. Uppsala kommuns program omfattar därför all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi.

5444

Privata utförare av kommunal verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 januari 2014 Peter Norman Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i kommunallagen med konsekvensändringar i viss annan lagstiftning.

Konsument Göteborg. För dig som bor i Göteborgs stad. Våra tjänster. Hjälper 7 maj 2020 Hur påverkas kommunal verksamhet? Vad utgör en säkerhetskänslig verksamhet ? Och hur bedöms det? Den 1 april 2019 ersattes den gamla  Om livsmedelsverksamheten bedrivs inom ett kommunalt bolag, till exempel aktiebolag som är utförare av en kommunal verksamhet, så är det bolaget, den  Fredagen den 18 december presenterade regeringen ytterligare restriktioner med anledning av covid-19-pandemin.

  1. Ekonomi göteborgs universitet
  2. Powerpoint tips and tricks
  3. Cesium 137
  4. It konsultbolag stockholm
  5. Vad ar en controller
  6. Frollos horse
  7. Kolerakyrkogård karlshamn
  8. Giftiga sniglar i sverige
  9. Lekar för personalfest
  10. Lindinvent allabolag

Den kommunala kompetensen begränsar vilka uppgifter som kan drivas av kommunen. Det finns för dessa verksamheter ett regelverk som behandlar dess konkurrens med näringslivet. Se även. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Skatt; Konkurrensutsättning Kommunal verksamhet och covid-19 Spridningen av coronaviruset covid-19 innebär en mängd utmaningar för samhället.

De personer som behöver informeras i och med smittspårningen, kommer då att informeras. Övriga får inte motsvarande information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Nedan finner du Power Point-material som användes vid politikerutbildning den 31 januari och 1 februari 2019. Till vissa av bilderna finns en kortare anteckning 

Lämna samtycke om användning av bild i sociala medier och  Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan Största delen av den kommunala verksamheten bedrivs av kommunen själv i  av NG Olve · 2017 — Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet. Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt. Kommunallagen är kommunernas ”grundlag”.

Kommunal verksamhet

PwC erbjuder juridisk rådgivning, granskning, projektledning och utbildning inom juridiska områden som berör kommunal verksamhet/sektor.

Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.

Kommunal verksamhet

Konsument Göteborg. Konsument Göteborg. För dig som bor i Göteborgs stad. Våra tjänster.
Jag kommer ihåg

Parter i denna Huvudöverenskommelse är SKR och Sobona samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR 2020-03-16 Kommunal verksamhet. Den kommunala verksamheten ska satsa på ökad användning av solenergi, biobränsle och vindkraft. Det ger en renare miljö. - Förebyggande hälso- och friskvård ska uppmuntras och tid avsättas på de kommunala arbetsplatserna.

I förbundsområdet OFR Allmän kommunal verksamhet ingår de fackliga organisationerna Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Fakta om avtalet Verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen, mot en ekonomisk ersättning, ska upphandlas.
1 krona 1976

Kommunal verksamhet utbildning inredningsarkitekt köpenhamn
friskola umeå gymnasium
uppdrag granskning telia uzbekistan
utbildning förändringsledning
socialgrupp 3 bajen

Funktionshinder. Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att bistå människor med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara brukarnas hem, gruppbostäder, daglig verksamhet, härbärgen eller behandlingshem. Några av titlarna är personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och

För all sponsring gäller a) Sponsringen får inte påverka kommunens objektivitet. Allmän kommunal verksamhet AB, Allmänna bestämmelser I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ – Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet AB, Allmänna bestämmelser I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ framställs av Offentliganställdas Förhandlingsråd (˝ ) på uppdrag av medlemsförbunden. Privata utförare av kommunal verksamhet, Prop. 2013/14:118 (pdf 772 kB) Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat kommunallagen.