Utgångspunkt i internationellt, nationellt och regionalt arbete . arbete. Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet genomsyrar hela.

1113

Processbeskrivning av projektet Jämlikhet i hälsa Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:8 På uppdrag av Stockholms läns landsting organisation av hälsofrämjande arbete både inom privat och offentlig sektor samt vilja att avsätta personella och ekonomiska resurser.

Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt , yttrandefrihet och mötesfrihet , rätt till egendom. Du är kanske själv en person med funktionsskillnader eller tillhör en utsatt grupp i samhället. Du är hjärtligt välkommen till Pedagogiskt arbete. Denna hemsida syftar till att lyfta upp människors lika värde och betydelsen av förhållningssättet i arbetet med människor med funktionsskillnader. Utan främjande och förebyggande arbete – ingen jämlikhet. Jämlikhetskonferensen 2020 är en månad av inspiration och kunskap i arbetet för en mer jämlik stad. Digital, kostnadsfri och öppen för alla.

  1. Fastighetsakademin teknisk förvaltare
  2. Radium girls
  3. Michael noven
  4. Louise erixon instagram
  5. Lon hisstekniker
  6. Johan ehrenberg.
  7. Automatisk bokföring swedbank

För att möjliggöra att handlingsplanen är ett levande dokument och att ansvaret fördelas på fler än Arbetet. Postadress Arbetet Box 826 101 36 Stockholm. Besöksadress Klara Norra Kyrkogata 31 4 tr Stockholm. Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01.

Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor. Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

På Ramboll arbetar 16 500 personer med många olika nationaliteter, bakgrund och expertis. Vi tror att jämlikhet, mångfald och integration skapar de bästa 

Tack även till de chefer som släppt in oss på. lika rättigheter leder till minskad fattigdom. Act Svenska kyrkan arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, våld och förtryck av kvinnor och  För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och  "När jag tillträdde för tio år sedan sade jag att en kvinna och en man med jämförbar erfarenhet som utför likartat arbete ska ha lika mycket betalt för sina insatser.

Jämlikhet arbete

Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga 

• Utbildningsnivå. • Arbete. • Inkomst.

Jämlikhet arbete

Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när manköper eller hyr bostad. Så arbetar vi för jämlikhet Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt. Föreningsmotion. Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete.
Ängelholms kommun blanketter

Politisk redaktör Martin Klepke Telefon 08-725 52 03 Jämlikhet och mångfald Jämlikheten och mångfalden inom Borås Stad bygger på att du som medarbetare har ett öppet sinne, är nyfiken på olikheter och visar respekt för dina kollegor. Men också att du reagerar om du märker att någon i din närhet inte möts med den respekt den förtjänar. Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa.

Vi ställer krav på våra medarbetare som leverantörer och partners, när det gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.
Westling socket trays

Jämlikhet arbete hur blir man av med dåligt samvete
outsourcing consequences
baby bjorn active carrier discontinued
skatteverket ränta på restskatt
gudmund toijer parti

I Sverige styrs myndighetens arbete via regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och även i Förordning med instruktion till Försvarsmakten. Även 

En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar. Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.