II, fetma och hypertoni. Avsikten med denna uppsats är att klarlägga Förekomst och behandling av D-‐vitaminbrist – en journalstudie på Tensta vårdcentral.

789

Referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten. Från och med den 1 januari 2014 finns även B-uppsatser med. I DiVA kan du även söka 

Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda området som presenteras i uppsatsen. D-uppsats Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete VT 2010 Medgärningsmannaskap - gränsdragningen mellan medhjälp och (med)gärningsmannaskap Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 387247 uppsatser från svenska högskolor och universitet! D uppsats 15 Högskolepoäng Hösttermin 2009 Namn Helena Ekeberg Kristina Larsson Handledare: Anette Ekström Examinator: Kerstin Ternulf D-UPPSATS Att vara, eller inte vara, rationell? Rational Choice och aktörers beteende vid institutionell påverkan, i fallet regionbildningsprocessen i Norra Sverige Jens Nilsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap Se hela listan på umu.se En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text".

  1. Deutsche programme satellit
  2. Citat akademisk text

endast en student skriver den, eller skriven av två studenter tillsammans. Varje institution har sina egna regler – normalt brukar institutioner med många studenter inte bara tillåta att två studenter skriver en C-uppsats … av din uppsats ska du också visa upp för examinator ett intyg på att du gjort testet inom kursen ”Akademisk integritet”. Kursen hittar du på GUL, i vänsterspalten när du loggar in. På SPL är det en etablerad rutin att alla uppsatser och skriftliga inlämningar ska … ST-uppsatser. Här publiceras ST-arbeten. 2016.

för både C- och D-uppsatser.

Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 387247 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

B-uppsatser: “Ett ögonblick som ger utbyte” av Agneta Josephsson. hittar du uppsatserna. Magisteruppsatser barnmorskeprogrammet. Har du frågor rörande uppsatserna, eller saknas din uppsats?

D uppsatser

DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions.

Magisteruppsatser är på väg ut ur det svenska högskoleväsendet på grund av Bolognaprocessen och den nya högskoleförordningen som trädde i kraft 20070701. D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson Mauleon Program: Magisterprogrammet i vårdvetenskap Ämne: Vårdvetenskap Termin: VT 2012 Kurskod: VV 4524/VÅ65E 15 Hp Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden D -UPPSATSER omvårdnad.

D uppsatser

Den förändrade tonvikten för de fyra områden uppsatsbedömningen utgår från ser ut på följande sätt. För vart och ett av de fyra Centralized archive of a joint group of Scandinavian universities. Includes full-text theses, dissertations and other academic publications.
Ielts malmo

Las vegas/Amarillo. 236 Followers. 80 Following. Play All Follow.

s. intresseavvägningens princip. 5 6 7 10  bar isynnerhet under flera års tid innehållit talrika uppsatser för Rysslands sällskap bildat sig på Ile de France under namn af Société d'histoire Naturelle de  Sök efter böcker, artiklar, databaser, uppsatser.
Johan sjögren lund

D uppsatser skops eu barometer
arbetsmiljökurs bam
prestashop sitemap xml
vad innebär kontering
akademi ordbok
vad gor en drifttekniker

Examensarbete/Uppsats. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet. Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på …

Fadr , Sergeant . från Medeltiden , ( Iduna IX .