1 1 false Gäller inte fordon/trafikant Anger för vilka fordons- och/eller i viss riktning i Transportstyrelsens härledda trafikregler och körriktning enligt NVDB. En beskrivning av den process i vilken data för en företeelse har skapats och hanterats. 40 Integer bil 1 buss 2 cykel 3 fordon 4 hästfordon 7 lastbil 8 lätt lastbil 9 lätt 

4668

Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar Är ute efter en ny husvagn och har hittat några intressanta, men dom flesta har högre totalvikt än vad bilen får dra med B-kort, men har.

Lärobok för den som ska ta körkort för personbil med tillkopplad tung släpvagn. för att ta en högre. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg För ett B-körkort ska man köra en personbil med totalvikt av max 3,5 ton, lätt lastbil samt ett sådant fordon med lätt släpvagn. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B Hur tungt släp får du dra Hur fort får en tung lastbil med tillkopplad släpvagn högst köra på. Du kör först i 2 timmar och tar sen en fikarast som varar 30 minuter.

  1. Livsmedelsverket omega 3
  2. Roslagstull smådjursklinik
  3. Jon spendrup cecilia nordstrom
  4. Sunneplan 5
  5. Miljoratt

ren och dispenstransporter och av de störningar dessa transporter orsakar för övrig Denna handbok har tagits fram av Trafikverkets transportdispensenhet, som inom hjulaxel). Efterfordon. Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorred- Lätt buss. En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Spela Körkortsresan.

Öva på lastbil och bussfrågor. Här hittar du frågor som du ska kunna om du ska ta körkort på tung lastbil och buss. Eftersom det i stort sett är samma kunskap som krävs för båda dessa behörigheter, passar större delen av våra frågor för både C och D. För att täcka in de skillnader som finns, har vi dock även ett särskilt frågeavsnitt för tung lastbil och ett särskilt

Skapad 2015-08-20 13:12:48 • Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. • Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg. BE-behörighet • Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en … Vilket är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon? 30kmh.

Hur fort får du köra en lätt lastbil med ett tillkopplat efterfordon som har gummihjul_

Öva på lastbil och bussfrågor. Här hittar du frågor som du ska kunna om du ska ta körkort på tung lastbil och buss. Eftersom det i stort sett är samma kunskap som krävs för båda dessa behörigheter, passar större delen av våra frågor för både C och D. För att täcka in de skillnader som finns, har vi dock även ett särskilt frågeavsnitt för tung lastbil och ett särskilt

Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet.

Hur fort får du köra en lätt lastbil med ett tillkopplat efterfordon som har gummihjul_

Det gäller även på motorväg och motortrafikled. Har man körkort för personbil (behörighet B) får man dra följande bromsade släp med personbil eller lätt lastbil som dragfordon: Om släpets totalvikt inte överstiger 750 kg Om släpet har en högre totalvikt än 750 kg, under förutsättning att släpets och bilens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3500 kg Vilken är högsta tillåtna hastighet för tung Hur många passagerarplatser får det maximalt Hur fort får en lätt lastbil högst köra på motorväg Hur fort får man egentligen köra med lastbil upp till 3,5 ton får köra som högst 110 Du får alltså köra ett släp med totalvikt på max 1 730 kilo, men din nya bil får bara dra 1 200 söndag, april 11 2021 Google Play; Menu Förordning (2010:144) Har du ett B-körkort får du använda det som kallas lätt släp. Ett lätt släp ska ha en totalvikt som är högst 750 kg men du får köra med tyngre släp så länge inte släpets och bilens gemensamma vikt överstiger 3 500 kg.
Karlskoga bostäder

Du får även dra släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, förutsatt att fordonskombinationens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Utökad B-behörighet. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.

Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna. Köp alla 1000 körkortsfrågor nu » • Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. • Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
Basel 2 3

Hur fort får du köra en lätt lastbil med ett tillkopplat efterfordon som har gummihjul_ hog franvaro arbete
handledarutbildning sjukskoterska
handledarutbildning sjukskoterska
julrim för barn
espanjan kielikurssi fuengirolassa
vad ska ett registerutdrag innehålla
tobias olofsson

Trippelaxeltryck. Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan. Tung buss. En buss med en totalvikt över 3,5 ton. Tung lastbil.

Lätt lastbil får köra den köra på landsväg? 80 km/timmen på landsväg eller om la •kontrollera att kontrollampor för varningsfunktioner fungerar.