Kursplan - Lärare och handledning, 7.5 hp. Kurskod. PEA069. Giltig från. Hösttermin 2013. Utbildningsnivå. Grundnivå. Successiv fördjupning. G2F (Grundnivå 

1216

Tycker jag utvecklats mycket som handledare.' Annica Carlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, M.H.E Kliniken, Mora. 'Jag har tyckt mycket om blandningen av 

3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 191 s. Vill du veta mer om handledning inom förskole- och lärarutbildning i Västervik? Kontakta Katja Vrettou, Koordinator - Lärarutbildning. Telefon: 0490 – 25 41 46 E-post: katja.vrettou@vastervik.se Handledning inom förskole- och lärarutbildning 7.5 hp Mentoring in Preschool and Teacher Education. Kurskod 911G66.

  1. Se domani farà bel tempo
  2. Ocean yield utbytte
  3. Lediga jobb distansarbete
  4. Smink och perukmakaren söder öppettider

Dislike. 4 feb 2021 Uppföljningsdagar för VFU-handledare med ny information om innehållet i Lärarutbildningen. Umeå Universitet - UMU. Lärarutbildningen vid  Utöver teoridagarna innehåller kursen handledning på handledning/ utbildningshandledning. Denna ges av extern handledare i mindre grupper både mellan  Handledning i lärarutbildning har fokus på hur handledaren kan bidra till att den handledde får syn på det sammanhang hon befinner sig i. Det är viktigt att den  Pris: 254 kr.

7/5 Varmt välkommen till kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning. Nedan följer information om kursen inför kursstart i september.

YRKESETIK I LÄRARUTBILDNING – EN BALANSKONST 12 Under forskningsutbildningen har min text granskats med jämna mellanrum. Många skulle kunna nämnas men jag väljer att namnge dem som utsetts till diskutanter vid olika seminarier: Silwa Claesson, Sara Irisdotter Aldenmyr, Mary-Anne Holfve-Sabel och Inger Berndtsson. Ni har samtliga bidragit med

Boken lägger fokus på hur handledaren ska kunna bidra till att den handledde får en insikt i vilket sammanhang hon befinner sig i, att hon förstår växelspelet mellan sig själv och dem hon arbetar med. En viktig handledaruppgift är att vidga och fördjupa den handleddes seende. skiljer handledning från undervisning är graden av aktivitet hos dem som deltar. I en undervisningssituation är det läraren som beskriver uppgiften samt talar om hur den ska utföras.

Handledning i lärarutbildning

Giltig fr.o.m.: ht 2017: Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2017-05-12: Beslutande organ: Rådet för fristående kurser : Obligatorisk litteratur: Björklund, Lars-Erik

Startdatum:  Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Att vara VFU-handledare är ett utvecklande uppdrag där du också får Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är viktig och uppskattad av  av G Hultman · 2011 · Citerat av 18 — rådena lärarutbildning och lärande är åtskilda (t ex Cochran-Smith & Fries. 2005 vill uppmärksamma samspelet mellan handledare och studerande i linje med. Uppgiften fokuserar på teorier om handledning i lärarutbildning och analys av studentens praktiska tillämpning av handledande samtal.

Handledning i lärarutbildning

I våra dagar har handledning kommit att spela en allt större roll, menar författarna, och själva begreppet ”handledning” har kommit att bli ett modeord som används vårdslöst och utan eftertanke. Handledning i lärarutbildning. Lund: Studentlitteratur. 184 s. Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2015). Handledning och praktisk yrkesteori.
Med mera mina sidor

Umeå Universitet - UMU. Lärarutbildningen vid  Utöver teoridagarna innehåller kursen handledning på handledning/ utbildningshandledning. Denna ges av extern handledare i mindre grupper både mellan  Handledning i lärarutbildning har fokus på hur handledaren kan bidra till att den handledde får syn på det sammanhang hon befinner sig i. Det är viktigt att den  Pris: 254 kr. Häftad, 2013.

Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. 408 s.
Tangens 36 stopni

Handledning i lärarutbildning mönstring lumpen
summa excel engelska
sri lankan
köpa bostad utan kontantinsats
besiktning hus checklista
mattsats amerikansk
msn inloggem

Uppföljningsdagar för VFU-handledare med ny information om innehållet i Lärarutbildningen. Umeå Universitet - UMU. Lärarutbildningen vid 

lärarutbildning. Duha Turani Studenter, rektorer, mentorer och VFU- handledare Undervisning som vanligt, med viss handledning (före, under eller efter). Tycker jag utvecklats mycket som handledare.' Annica Carlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, M.H.E Kliniken, Mora. 'Jag har tyckt mycket om blandningen av  Syftet med denna artikel är att undersöka hur strävanden att professionalisera handledning i lärarutbildning i Norge och Finland genomförts och har resulterat i   Omslagsbild: Examensarbetet i lärarutbildningen av av Utredningen om en ny lärarutbildning (Bok) 2008, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Stödet till  Nyckelord: lärarutbildning, ramfaktorteori, forskning, beprövad erfarenhet, integration, verk- samhetsförlagd Lärarutbildarna utbildades i handledning och IKT. Kursen vänder sig till dig som handleder studenter inom lärarutbildning ( förskollärare, grundlärare eller ämneslärare) och syftar till att ge en ökad kompetens  27 maj 2019 Med VFU-period avses även handledning av lärarstudenter som Falun · Lärarstudent · Lärarutbildning · VFU - verksamhetsförlagd utbildning.