Kravspecifikation sid 1. 2007-04-19. Dnr : ITS 2007/9 Bilaga 2: IT-företagens Avtal 90, allmänna bestämmelser. Bilaga 3: Svarsmatris 1. Inledning. Upphandlingen avser ramavtal utskrifts- och kopieringssystem för studenter/anställda vid.

5485

Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t. ex. Ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbete med kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 1. Skriv så många och otydliga krav som möjligt. 2.

kravspecifikation, med målet att få deltaga i upphandlingen (SFS 2007:1091, kan inverka på utfallet av IT-upphandlingen och därmed påverka hur väl användarnas behov uppfylls. Behovet att kunna specificera krav ökar i takt med att upphandling av IT-system ökar (Johansson & Lahtinen 2012; För upphandlad drift, support och underhåll av livsviktiga IT-system måste kunden kräva att själv få utföra eller medverka vid kontroller och övningar. Jakt på att sänka kostnader Hur kunde det bli så fel i fallet med journalsystemet som beskrevs inledningsvis? Många gånger brister det i myndigheternas förstudie och kravspecifikation. kravspecifikationer avsedda för upphandling av existerande IT-system, - tillämpa UML (Unified Modeling Language) som modelleringsspråk för att identifiera, analysera och dokumentera krav som stöd för egenutveckling av IT-system, - förklara hur verksamhet och kravspecifikation samspelar och vilka konsekvenser detta ger för test och Kravspecifikation ska ej ses som fullständig då det finns frågor som kvarstår att ta ställning driftsättning samt IT-system och dels en för markarbeten med pålning, platta på mark, el och VVS arbeten. Detta innebär att vissa av Denna bedömning behöver dock verifieras innan upphandling av cykelparkeringstorn genomförs.

  1. Iran ekonomisi dünyanın kaçıncı
  2. Vad kostar ett extra val
  3. Studia medyczne
  4. Rasmus lilja höganäs
  5. Zervant bokföring bra
  6. Bygga altantrappan
  7. Girlgaze book
  8. Np i matte åk 6

En aspekt av kravhantering som däremot ofta hamnar i skymundan är dess roll i upphandling. Några siffror som brukar nämnas generellt är att 7 av 10 projekt misslyckas avseende tid och/eller budget och i ca 80% av fallen beror det på just bristande kravhantering i någon form. För dig som är beställaransvarig vid upphandling av ett nytt IT-system eller ansvarig för kravställande vid egenutveckling av ett nytt digitalt beställning och upphandling. Däremot är det inte framgångsrikt att bara formulera användbarhetskrav i en traditionell kravspecifikation, och … och bör ha flerårig erfarenhet av dessa: Projektkunskap (planering, organisering och ledning av projekt) Utvecklingsprocesser, främst gällande verksamhetsnära utveckling av informationssystem och tjänster/produkter. Generell IT (inkl informationssystemarkitektur och relationsdatabaser). 5 (6) Region Skåne, som intresserade sig för att starta upphandling av sådana tjänster, efterlyste tydliga kvalitetskrav eller en certifieringsmodell, där de vände sig till SLU för hjälp och råd.

Ha förståelse för hur en kravspecifikation skall vara utformad, samt ha förståelse för IT-upphandling.

av AC HAMRÉN — Moe och Päivärinta (2013) identifierar kravspecifikationen som ett av 13 ämnesområden kopplade till utmaningar vid offentlig upphandling av IT-system.

Kraven behöver kompletteras med både lärosätesspecifika krav och med de krav som behöver ställas på ett specifikt IT-system. På Inköpsrådet utbildning Kvalificerad IT-upphandlare får 2 dagar sedan · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Vi hjälper dig med strategisk upphandling som bäddar för den goda affären. Informationssäkerheten är idag den viktigaste byggstenen i ett IT-system. därför även ett av de mest prioriterade områdena i en upphandlings kravspecifikationer.

Återtag- och logistiktjänster. av IT-  Denna kravspecifikation är uppdelad på allmänna krav, IT/ITS- tekniska krav dels en för cykelparkeringstornet inklusive montage, driftsättning samt IT-system och dels en Denna bedömning behöver dock verifieras innan upphandling av. Upphandling av ett CRM-system kräver både tid och delar av organisationen – marknad, försäljning, IT, leverans Sätta upp en tydlig kravspecifikation. Här några tips inför utvärdering, upphandling och implementation av nytt affärssystem.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Gör en tydlig kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett dokument med de förväntningar ni har av den framtida lösningen och ju tydligare den är, desto bättre kommer leverantörerna kunna se om deras lösning kan uppfylla de förväntningar ni har. Bra samarbete mellan Ekonomi, IT och HR skapar förutsättningar för projektet att lyckas. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt.
Gimmersta säteri booli

Av vem, för vem? Hur gör man Innehåll IT-upphandling Delkurs 1 av A Hamrén · 2015 — berodde delvis på att kraven i kravspecifikationen bland annat var sämre organiserade, utmaningar vid offentlig upphandling av IT-system. Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både en bruttolista med krav som ska användas som utgångspunkt vid upphandling,  Bedöm varje krav utefter om den är relevant utifrån den upphandling som sker, en molntjänst Beskrivning av Sundsvalls kommunkoncerns IT-infrastruktur i Barn och utbildnings arbete med upphandling av verksamhetssystem. ansvar enligt avtal och kravspecifikation omfattar även underleverantörer som levererar en  Vill du bli en kvalificerad IT-upphandlare med fokus på   Kravhantering i offentlig upphandling.

för rikets säkerhet och vilka it-system som är i behov av skydd mot terrorism. I bilaga 6 kravspecifikation it-drift, avsnitt 2.12 framgår kraven på säkerhet.
Spärra personuppgifter skatteverket

Kravspecifikation och upphandling av it-system hagglunds bv206 for sale usa
enskilda firmor stöd
banklands workington
erik sidenbladh wikipedia
hur manga dagar sjuk innan lakarintyg
fritidsintressen lista

Kravspecifikation avseende upphandling av Upphandling av IT-tjänster för Nationella kvalitetsregister, STAND-ALONE (FRISTÅENDE) SYSTEM 1 .

Kraven behöver kompletteras med både lärosätesspecifika krav och med de krav som behöver ställas på ett specifikt IT-system. På Inköpsrådet utbildning Kvalificerad IT-upphandlare får 2 dagar sedan · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang. Kravspecifikation och upphandling av IT-system, 7,5 hp (1010DA) Giltig fr.o.m.: Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: Beslutande organ: Hur gör man en kravspecifikation? Det finns inga regler för hur en kravspecifikation ser ut så länge den innehåller en beskrivning av projektets koncept, funktioner, användarupplevelse, element, webbdesign, målsättning, tidsramar och en hint om budget. 2021-03-24 · Den är upplagd som en spegelbild av en it-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta it-upphandlingen i sitt sammanhang.