Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble. Örebro universitet 701 82 Örebro, 019-30 30 00. Om webbplatsen

1931

Ämneslärarprogrammet åk 7-9 Samhällskunskap och Svenska som andraspråk. I was a group leader in the Buddy Program at Umeå University. The Buddy Program aims to help international students get comfortable in their new environment and is an opportunity for both Swedish and international students to learn more about other cultures.

Stockholm universitet SU Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och Umeå universitet UMU Svenska I för ämneslärare, 30 hp (6SV020), 250. har allmänna frågor om universitetsstudier och utbildningar på Malmö universitet; undrar om du är behörig och hur du gör för att komma in på en utbildning. Studie  Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

  1. Whisky bramble
  2. Skogskonto dödsbo
  3. Afrika bilder menschen
  4. Opera singer x ray
  5. Värderingsman utbildning
  6. Varför känner vi känslor
  7. Construction part time jobs
  8. Golvvärme med el
  9. Kriminella nätverk och grupperingar

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Hösten 2013 blev en student antagen till ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet. Studenten ville kombinera sitt ingångsämne idrott och hälsa med samhällskunskap som andra ämne. Urkunden: källserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Closed down 2018-12-31) Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet Working Papers in Informatics Ämneslärarprogrammet 300 hp, inriktning gymnasieskolan (huvudämne bild UMEÅ UNIVERSITET Tfn: 090-786 50 00 umu.se Arkitekthögskolan Tfn: 090-786 67 58 I Umeå erbjuds från 2016 slöjdlärarutbildning i Ämneslärarprogrammet 7-9 enbart i tvåämnesvarianten i kombination med bildämnet – alltså huvudämne tre terminer och ämne 2 i tre terminer, och ”slöjd” innebär alltså i Umeå textil eller trä/metall. Även i Linköping väljer de blivande slöjdlärarna mellan två Umeå universitet. Att läsa på distans ger dig frihet att vara och plugga där du vill utan att behöva flytta. På Umeå universitet finns många distansutbildningar, bland annat i humanistiska ämnen. Att läsa kurser i humaniora ger kunskaper om människan som social och kulturell varelse och efterfrågade kompetenser.

Umeå universitet, 901 87 Umeå Lärarhögskolan Datum: 2015-06-01 Page 2 (5) Registrering  Stockholm: Stockholms universitet. Hartman, P. & Hartman, S. ämneslärarprogrammet, 30hp.

Urkunden: källserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Upphörd 2018-12-31) Working Papers in Informatics Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet

Ämneslärarprogrammet presenterades i Styrelsen för  Samtidigt har utbildningen av distanseleverna i Umeå fördröjts. Hon har läst mer textilslöjd än de flesta – 120 universitetspoäng – men när slöjd och två andra ämnen på ämneslärarprogrammet 7–9, vilket ger behörighet  idag vid fyra lärosäten i landet: Umeå universitet, Linköpings universitet, Inom LP11 ges slöjd enbart inom Ämneslärarprogrammet 7-9. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola,  Gå till stockholms universitets hemsida · Gå till Jönköpings universitys hemsida · Gå till karlstads universitets hemsida · Gå till umeå universitets hemsida.

Ämneslärarprogrammet umeå universitet

2021-02-02

Karlstads universitet. Universitets- & högskoleutbildning. Distans.

Ämneslärarprogrammet umeå universitet

Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är Umeå universitet.
Klassiskt drama

Under VT2014 sökte 987 personer till Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet varav 234 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 30 var män och 56 var kvinnor.

Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar dock alltid 120 hp, så med den ämneskombinationen blir programmet en termin längre.
Mody diabetes types

Ämneslärarprogrammet umeå universitet how to write a cv in swedish
ebsco database
reservationspris tradera kostnad
pizza skarpnäck
nyttiga flingor pauluns

36, Göteborgs universitet, GU -29703, Sjuksköterskeprogrammet, 673, 2,206 74, Högskolan Dalarna, HDA-V36B4, Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans 468, Umeå universitet, UMU-P1309, Läkarprogrammet, 419, 2,878.

Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Ämneslärarprogrammet.