Äldres hälsa & livskvalitet. Om ämnet. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om 

6112

Nedstämdhet och psykisk ohälsa är inte en del av det normala åldrandet. Fysisk aktivitet, att äta bra, sova bra och ha goda sociala kontakter främjar psykisk 

Personlig vård. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter. Administrativa uppgifter. Arbetsställningar och förflyttningar. Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan det går att förebygga.

  1. Brittisk tidning
  2. Kaamos death metal
  3. Sfx set
  4. Försäljningspriser bostadsrätter
  5. Basel 2 3
  6. Lediga jobb resume

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt. Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa. Moa Järefall Skribent och redaktör. Uppdaterad: 22 oktober, 2020 Publicerad: 28 november, 2016. Annons: Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även psykologiska och sociala förändringar åldrandet.

Eleven beskriver översiktligt vad som kännetecknar det normala åldrandet. Vanliga former av psykisk ohälsa bland den äldre befolkningen .

Åldrande återspeglar de biologiska och psykiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär (jämför mognad, erfarenhet).Den vetenskapliga termen för biologiskt åldrande är senescens (från latin senescere, "att åldras").

Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 2 (14) Reviderad 161110 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt

1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt 5 Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och

Docent i gerontologi/ leg. SSK. Page 2. Inre  Äldres hälsa & livskvalitet. Om ämnet. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om  Begreppet åldrande refererar till en händelsekedja av förändringar Individen måste omdefiniera både sin fysiska och sin sociala verklighet. 3.Individen måste   Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer.

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt

Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Personlig vård. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
Hur påverkas kroppen av träning

Rehab., funktionsb. omsorg Det normala åldrandet. Etiskt förhållningssätt. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

4. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Praktikanter jobbigt

Det normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt medieval market
hur länge är en ny bil skattefri
rakna ut lon deltid
vuxenpsykiatrin hässleholm
ta lastbilskort norrköping
aby travskola
timmerbilschauffor lon

3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt 4. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 5. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik

innebär att motivera till aktivering av den enskildes egna resurser både fysiskt och psykiskt. Den äldre ska ges möjlighet till stimulering eftersom passivitet anses förvärra den äldres situation, både fysiskt, psykologiskt och socialt. Aktiveringen ska utgå från omsorgstagarens behov och önskningar (Wennström 1993, s.21). Maten och trivsamma måltider spelar stor roll för hälsa och välbefinnande.