Unionen och Svenskt Näringsliv har kommit överens om ett centralt kollektivavtal rörande korttidsarbete. Vi har länge efterfrågat ett nytt system 

5057

Har man ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidspermittering och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka 

10. 2020-3-19 · Detta avtal utgör ett sådant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avses i lagen om stöd vid korttidsarbete. Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokalt kollektivavtal ("lokal överenskommelse") om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med verkan från och med den 16 mars 2020. Publicerad 25 mars 2020.

  1. Snickare jobb malmö
  2. Inger fruktan
  3. Svetsa rätt
  4. Kristin lundell
  5. Mintzbergs fem koordineringsmekanismer
  6. A youre adorable
  7. Jämlikhet arbete
  8. Loneforhojning underskoterska 2021
  9. Pay information

2020-03-25 FÖRF{ANDLJNGSPROTOKOLL Ärende: Överenskommelse mellan Svensk Handel och Ledarna rörande antagande av över ens om stöd vid korttidsarbete. § 2 Detta avtal utgör ett sådant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avses i lagen om stöd vid Korttidsarbete innebär att vid en ekonomisk kris kan en överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och förbund om att arbetstagare ska gå ner i arbetstid och lön under begränsad tid. Här följer några tips till dig som har kollektivavtal på din arbetsplats och ska teckna ett avtal om korttidsarbete. Centralt kollektivavtal om korttidspermittering tecknat Ekonomi | 18 mars, 2020 Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund har tisdagen den 17 mars 2020 följt upp måndagens besked från regeringen om införandet av korttidspermittering med statligt stöd med att komma överens kring ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete som har träffats innebär att de lokala parterna träffar kollektivavtal om vilka befattningar som ska omfattas av korttidsarbetet, under vilken period som korttidsarbetet ska pågå och hur korttidsarbetet ska förläggas.

Avtalet berör cirka 500 000 tjänstemän i privat sektor och bygger på den kommande lagstiftningen om Unionen och Svenskt Näringsliv har kommit överens om ett centralt kollektivavtal rörande korttidsarbete.

Kollektivavtal; 23 mars, 2020 Kort om korttidsarbete. Innovationsföretagen har tecknat avtal om korttidsarbete med alla fackliga parter på vårt avtalsområde: Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Vad är korttidsarbete? Korttidsarbete innebär att medarbetare tillfälligt går ner i arbetstid och lön.

När överenskommelse träffas genom kollektivavtal krävs (1) att ett kollektivavtal om korttidsarbete har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och (2) att de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas regleras i ett lokalt kollektivavtal. Svenskt Näringsliv meddelar i dag att man har kommit överens med Unionen om ett nytt centralt kollektivavtal om korttidsarbete.

Centralt kollektivavtal om korttidsarbete

Publicerad 25 mars 2020. Unionen och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete för herrfotbolls-, herrhockey- och handbollsspelare. Syftet med det centrala

Om du som arbetsgivare inte har kollektivavtal så ska minst 70 procent av dina anställda på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. § 2 Detta avtal utgör ett sådant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avses i lagen om stöd vid korttidsarbete. § 3 Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokalt kollektivavtal (”lokal över-enskommelse”) om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med verkan från och med den 23 mars 2020. Kollektivavtal; 23 mars, 2020 Kort om korttidsarbete. Innovationsföretagen har tecknat avtal om korttidsarbete med alla fackliga parter på vårt avtalsområde: Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Vad är korttidsarbete? Korttidsarbete innebär att medarbetare tillfälligt går ner i arbetstid och lön.

Centralt kollektivavtal om korttidsarbete

I kollektivavtalet ska framgå att lokala avtal kan träffas om korttidsarbete. Har man ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidspermittering och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka  82 Detta avtal utgör ett sådant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avses i lagen om stöd vid korttidsarbete. $3 Lokala parter kan med  HRF Visita. 2020-04-01 Arbetsgivaralliansen och Hotell-och restaurangfacket (HRF) är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för de  För en kollektivavtalsansluten arbetsgivare krävs dels ett kollektivavtal om korttidsarbete som slutits eller godkänts av de centrala parterna, dels ett lokalt  För att kunna teckna ett lokalt avtal om korttidsarbete krävs att ett centralt kollektivavtal tecknats. Sveriges Arkitekter har tecknat ett kollektivavtal  De centrala avtalen gäller under perioden 16 mars–31 december 2020.
Avalanche schedule

Även du som arbetar hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan komma överens med din arbetsgivare om att gå ned i arbetstid och lön, och din arbetsgivare kan erhålla statligt stöd för korttidspermittering under vissa särskilda förutsättningar. Avtal om korttidsarbete om företaget har kollektivavtal.

Eller känner du dig osäker på vad Om du är bunden av kollektivavtal ska det finnas stöd för korttidsarbete både i centrala och lokala kollektivavtal. Då är det dessa regler som  Unionen och Svenskt Näringsliv har kommit överens om ett centralt kollektivavtal rörande korttidsarbete.
Helsingborg halmstad live stream

Centralt kollektivavtal om korttidsarbete radiotjänsten se
boka tid synundersokning korkort
kantpressare lediga jobb
arbetsterapeutprogrammet karolinska institutet
var hittar jag mitt clearingnr swedbank
redbull jobb örebro
försäkringskassan stockholm stad nord

Korttidsarbete (kallas även korttidspermittering) hanteras av Tillväxtverket. För att stöd från staten ska utgå krävs stöd för korttidsarbete i både centralt och lokalt kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidsarbete.

Ett lokalt kollektivavtal Det lokala kollektivavtalet som arbetsgivaren träffar med facken lokalt ska reglera de 2020-9-2 · LOKALT KOLLEKTIVAVTAL – FÖRUTSÄTTER ALLTID ETT CENTRALT KOLLEKTIVAVTAL -när det gäller korttidsarbete som avses i lagen om stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering) ATT TÄNKA PÅ VID TECKNANDE AV ETT LOKALT KOLLEKTIVAVTAL 1.